infovet

اهميت دامپزشكي دراين سرزمين

قدمت دامپزشكي به انسان هاي نخستين و عصر كشاورزي و شروع اهلي كردن حيوانات برميگردد. در طول تاريخ و قدمت بشريت و همزيستي انسان با حيوانات همواره به تكنيك و فنون دامپزشكي نياز بوده است و خواهد بود، به طور كه زرتشت از فنون دامپزشكي آگاه بوده و در اوستا نيز اشاراتي شده است.
در دنياي امروز دامپزشكي بسيار پر اهميت تر از علوم پزشكي مي باشد چون علاوه بر بهداشت و درمان حيوانات، مسئله كنترل بيماري هاي مشترك بين انسان وحيوانات و همچنين تاميين سلامت غذايي منشا حيواني بر عهده دامپزشك مي باشد.
بسياري از بيماري هاي خطرناكي كه در انسان منجر به شيوع مرگ مير ميشود مربوط به بيماري هاي مشترك هست و بنا به خاصيتي كه اين بيماري ها دارند علايمي شديد در انسان و حتي مرگ را به دنبال خواهد داشت از جمله آنفولانزي خوكي، تب كريمه كنگو، آنفولانزي پرندگان، كيست هيداتيك، هاري و.... . در نتيجه دامپزشكان در خط مقدم مهار اين بيماري ها هستند تا معنا به جمله معروف" پيشگيري بهتر و كم هزينه تر از درمان است" بدهند.
همچنين مثالي براي تاميين امنيت غذايي با منشا حيواني: اگر مرغداري با ظرفيت 10000 قطعه اي را در نظر بگيريم و هر قطعه مرغ به مصرف 4 نفر برسد، يك سهل انگاري كوچك سلامت  40000 نفر را تهديد مي كند.
پس اين رشته بيشتر در خدمت انسان هست تا حيوانات!!!!
در ايران با توجه به قدمت روز دامپزشك را مصادف با جشن مهرگان تعيين كرده اند. جشن مهرگان در ايران باستان به نام روز خدايان نگهدارنده حيوانات و كودكان است.

كسي كه براي التيام درد انسان ها مي كوشد مهربان است
و كسي كه براي درد حيوانات دل مي سوزاند مهربان ترين انسانهاست.

الياس خياط زاده

دانشجوي دكتري دامپزشكي دانشگاه ازاد بابل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۲۵:۱۲ توسط:الياس خياطزاده موضوع:

اختصارات دامپزشكي

ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍﯾﺞ دام پزشكي كه 100 درصد به درد همتون ميخوره
V/S
Vital Sign
ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ
BP
Blood Pressure
ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ
T
Temperature
ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ
P
Pulse
ﻧﺒﺾ
BS
Blood Sugar
ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ
FBS
Fast Blood Sugar
ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻧﺎﺷﺘﺎ
CBC
Cell Blood Count
ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺧﻮﻥ
I.V
Intravenous
ﻭﺭﯾﺪﯼ ‏( ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻭﺭﯾﺪ ‏)
I.M
Intramuscular
ﺩﺭﻭﻥ ﻋﻀﻼﻧﯽ
S.C
Subcutaneous
ﺯﯾﺮ ﺟﻠﺪﯼ
SBP
Systolic blood pressure
ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ ‏( ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ‏)
U/A
Urin analysis
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺍﺩﺭﺍﺭ
HTN
Hypertension(-sive ‏)
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ‏( ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﻥ ‏)
I.D
Intra dermal
ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻠﺪﯼ ‏( ﭘﻮﺳﺘﯽ ‏) ‏( ﺗﺴﺖ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ‏)
N.G Tube
Nasogastric Tube
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﯿﻨﯽ - ﻣﻌﺪﻩ ﺍﯼ
ETT
Endo Tracheal tube
ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﺎﯼ
ETT
Exercise Tolerance Test
ﺗﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺭﺯﺵ
Fx
Fracture
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
D.C
Dis Continue
ﻋﺪﻡ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ
O.B
Occult blood
ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻓﻮﻉ ‏( ﻣﺨﻔﯽ ‏) ‏( ﺗﺴﺖ ﮔﺎﯾﺎﮎ ‏)
N&V
Nausea and Vomiting
ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ
R.O.S
Review of systems
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ
HF
Heart Failure
ﻧﺎﺭﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ
CHF
Congestive heart failure
ﻧﺎﺭﺳﺎﯾﯽ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﯽ ﻗﻠﺒﯽ
P.E
Pulmonary Embolism
ﺁﻣﺒﻮﻟﯽ ﺭﯾﻮﯼ
DVT
Deep Venous Thrombosis
ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ‏( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﺨﺘﻪ ‏) ﻭﺭﯾﺪﯼ ﻋﻤﻘﯽ
MI
Myocardial Infarction
ﺍﻧﻔﺎﺭﮐﺘﻮﺱ ﻣﯿﻮﮐﺎﺭﺩ ‏( ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ‏)
CVA
Cerebrovascular accident
ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻋﺮﻭﻕ ﻣﻐﺰﯼ ‏( ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰﯼ ‏)
NPO
Non per oral
ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻫﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺨﻮﺭﺩ ‏(ﻧﺎﺷﺘﺎ ‏)
ECG
Electrocardiogram (-ograph ‏)
ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﮐﺎﺭﺩﯾﻮﮔﺮﺍﻡ ‏(ﻧﻮﺍﺭ ﻗﻠﺐ ‏)
PSA
Prostate specific antigen
ﺁﻧﺘﯽ ﮊﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ
LDL
Low Density Lipoprotein
ﻟﯿﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻢ
HDL
High Density Lipoprotein
ﻟﯿﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺯﯾﺎﺩ
HBV
Hepatitis B virus
ﻭﯾﺮﻭﺱ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺏ
AM
ante meridiem(L) before noon
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ
MD
Median Day
ﻣﯿﺎﻧﻪ ‏( ﻭﺳﻂ ‏) ﺭﻭﺯ
MN
Median Night
ﻣﯿﺎﻧﻪ ‏( ﻭﺳﻂ ‏) ﺷﺐ
M&N
Morning and Night
ﺻﺒﺢ ﻭ ﺷﺐ
PM
Post mortem(L) after death
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ
OR
Operating Room
ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ
ABG
Arterial blood gasses
ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﻥ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ
BMI
Body Mass Index
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺩﻩ ﺑﺪﻥ
BPH
Benign Prostatic Hypertrophy
ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺧﻮﺵ ﺧﯿﻢ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ
Amp
Ampoule
ﺁﻣﭙﻮﻝ
Tab
Tablet
ﻗﺮﺹ
PT
Prothrombin Time
ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﺮﻭﻣﺒﯿﻦ
PTT
Partial Thromboplastin Time
ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﭘﻼﺳﺘﯿﻦ
INR
International Normal Range
ﺭﻧﺞ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
PRN
Pro-Ri-Nata(L) as required
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ‏( ﻟﺰﻭﻡ ‏)

q.S
Quantum sufficit(L) as much as will suffice
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‏( ﻣﻘﺪﺍﺭ ‏) ﮐﺎﻓﯽ
N.S
Normal Saline
ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﻟﯿﻦ
DW
Distilled Water
ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ
D-5-W
Dextrose 5% in water
ﺩﮐﺴﺘﺮﻭﺯ 5% ﺩﺭ ﺁﺏ
D10W
10% dextrose(in water) injection
ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺩﮐﺴﺘﺮﻭﺯ 10 ﺩﺭﺻﺪ ‏( ﺩﺭ ﺁﺏ ‏)
D20W
20% dextrose(in water) injection
20 ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺩﮐﺴﺘﺮﻭﺯ ﺩﺭﺻﺪ ‏( ﺩﺭ ﺁﺏ ‏)
D50W
50% dextrose(in water) injection
ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺩﮐﺴﺘﺮﻭﺯ 50 ﺩﺭﺻﺪ ‏( ﺩﺭ ﺁﺏ ‏)
D/S
Dextrose and Saline
ﺩﮐﺴﺘﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﯿﻦ


@unique123m
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۰۶:۰۸ توسط:الياس خياطزاده موضوع:

fasciola hepaticaيا كپك در گوسفند

ازاين انگل در هر دوره حدود50تا 100هزارتخم خارج شده كه اين تخم هادربيرون در شرايط زيستي مساعد،جنين درداخل ان شكل ميگيرد ولي اگر شرايط نامساعد باشدميتواند در محيط بيرون باقي بماند.در شرايط مساعد تخم هاباز شده و موجودي به نام ميراسيديوم از آن خارج شده كه به صورت لارو كوچك مژه داري است كه به صورت آزادانه درآب شنا ميكندووارد بدن حلزون ميشود ودربدن حلزون توليد مثل غيرجنسي انجام ميدهد واز بدن حلزون موجودي به نام سركر خارج شده ودر آب شنا ميكند وازعلوفه كنار آب بالارفته دم خود را از دست ميدهدودراطراف خود كيستي ايجاد ميكند وتبديل به متاسركر ميشود و گوسفند باخوردن علوفه آلوده،متاسركر در روده بازشده ووارد محوطه ي بطني ميشود و به سمت كبد مهاجرت ميكند و وارد مجاري صفراوي شده و درآن جا بالغ ميشود.اگر تعداد اين انگل زياد باشد به دليل سوراخ شدن روده و كبد خون ريزي ايجاد شده و گوسفند به دنبال كم خوني از پا در مي آيد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۱۰:۲۱:۴۵ توسط:الياس خياطزاده موضوع:

لشمانيوزيس

توسط پشه خاكي منتشر ميشود و انسان و سگ را درگير ميكند. بيماري كه توسط ليشمانيا ايجاد مي شود به دو نوع پوستي(ضايعات جلدي) و احشايي(درگيري محوطه شكمي) تقسيم مي شود كه به تب سياه مشهور است و شديد ترين فرم لشمانيوز است. دوره كمون اين بيماري از زمان ابتلا تا بروز علايم حدود يك ماه تا چند سال است. اين انگل به اكثر اندام هاي بدن منتشر مي شود. نارسايي كليه شايع ترين علت مرگ در اين بيماري است و تقريبا تمام سگ هاي آلوده به نوع سيستميك يا احشايي بيماري دچار مي شوند. نزديك به ۹۰% سگ هاي آلوده درگيري پوستي را نيز نشان مي دهنداين انگل به هيچ جنس، سن و نژادي گرايش ندارد با اين حال احتمال واكنش احشايي در نرها بيشتر است.اين ارگانيسم بروري ارگان هاي اصلي مانند پوست، طحال، كبد، چشم و مفاصل تاثير مي گذارد. همچنين واكنش پوستي با ضايعات و ريزش مو وجود دارد. اين ضايعات تمايل به خونريزي دارند. *لشمانيوز يك عفونت مشترك بين انسان و دام است. علايم: دو نوع لشمانيوز وجود دارد؛ احشايي و جلدي كه هردو در نقاط مختلف بدن تاثير مي گذارند. فرم احشايي بر اندام هاي داخلي محوطه بطني اثر مي گذارد. كاهش وزن شديد ازدست دادن اشتها۰ اسهال مدفوع قيري استفراغ خونريزي بيني عدم تحمل ورزش فرم جلدي برروي پوست تاثير ميگذارد هيپركراتوز،برجسته ترين يافته -پوسته پوسته شدن و ضخيم شدن اپي درم و از دست دادن رنگدانه در آن قسمت آلوپسي-مو خشك و شكننده شده و ريزش موي متقارن رخ مي دهد ندول در سطح پوست توسعه مي يابد ندول داخل پوستي و زخم ممكن است ديده شود ناخن ها به طور غير طبيعي بلند و شكننده هستند علايم ديگر مرتبط با لشمانيوز؛ لنفادنوپاتي-بيماري غدد لنفاوي با ضايعات پوستي نزديك به ۹۰% موارد لاغري علايم نارسايي كليوي نورالژي-اختلال دردناك اعصاب درد در مفاصل التهاب عضلات ضايعات تخريب استخوان التهاب پوشش استخوان-نادر تشخيص: معاينه كامل سگ به همراه بررسي علايم و تاريخچه سگ صورت مي گيرد. مشخصات كامل خون از جمله مشخصات شيميايي خون، شمارش كامل سلول هاي خوني و آزمايش ادرار لازم است. بيماريهاي از جمله لوپوس، سرطان و ديستمپر علايم تقريبا مشابهي دارند وبايستي رد شوند. نمونه هاي بافتي از پوست، طحال، مغز استخوان يا غدد لنفاوي گرفته شده و براي كشت به آزمايشگاه فرستاده مي شود. از اغلب ضايعات سطح پوست نيز بيوپسي گرفته مي شود.در سگ هاي مبتلا به ليشمانيوز سطوح بالاي پروتئين و گاماگلوبولين وجود دارد و فعاليت آنزيم هاي كبدي بالاست.با اين حال، دامپزشك بايستي تب كنه اي را به عنوان يك عامل از بين ببرد و آزمايش خاص لوپوس را براي تاييد يا رد آن به عنوان عامل انجام دهد. درمان:مگر در مواردي كه سگ به شدت بيمار است، به صورت سرپايي درمان مي شود. اگر حيوان به شدت لاغر بوده و عفونت مزمن داشته باشد ممكن است نياز به يوتانايز(مرگ آسان) باشد چرا كه پيش آگهي بيماري ضعيف است. اين بيماري بين دام و انسان مشترك بوده و از طريق ضايعات پوستي مي تواند به انسان منتقل شود. اين ارگانيسم هرگز به طور كامل حذف نمي شود و در صورت عود بيماري نياز به درمان اجتناب ناپذير است. داروهايي وجود دارد كه مي تواند علايم را درمان كند. دامپزشك مي تواند شما را در اين زمينه راهنمايي كند.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۱۱:۴۷:۲۶ توسط:الياس خياطزاده موضوع:

آرين نژاد مرغ ايراني كم نظيرامامهجور

در حالي كه ايران جزو معدود كشور‌هاي دارنده‌ مرغ لاين به نام آرين است كه مي‌تواند مبدا توليد گوشت مرغ در كشور باشد، اما مرغداران عمدتا از اين نژاد استفاده نمي‌كنند. به گزارش خبرنگار ايسنا، حيوانات لاين به يك جمعيت خالص از حيوانات خاص (اعم از دام و طيور) اطلاق مي‌شود كه متعلق به يك نژاد مشخص با ويژگي‌هاي ژنتيكي كاملا مشخص بوده و صرفا با حيوانات خالص و هم‌نژاد خود آميزش مي‌كنند قادر به توليد حيواناتي مشابه خود هستند. در واقع نسل جوجه يك‌روزه‌اي كه براي توليد گوشت مرغ در سالن‌هاي پرورشي مرغداري‌هاي گوشتي كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد به ترتيب از مرغ مادر، اجداد و نهايتا مرغ‌هاي لاين گرفته شده است به همين دليل تعداد كشور‌هاي صاحب علم و فناوري موسوم به لاين در جهان كمتر از تعداد انگشتان دست است و به عنوان مثال در جهان تنها هشت كشور آمريكا، انگليس، هلند، برزيل، هند، المان، فرانسه و ايران از توانايي فني و علمي لازم براي توليد حفظ و تكثير اين موجود استراتژيك غذايي برخوردارند. مرغ ايراني تاريخچه مرغ لاين در ايران به سال 1356 برمي‌گردد كه يك گله مرغ لاين نژاد آربوراكرز از آمريكا به كشور وارد و در مرغداري كدخدا در منطقه بويرزهرا مستقر شد كه البته تعدادي از آنها در انتقال به منطقه زياران قزوين به دليل آلودگي و بيماري از بين رفتند و در ادامه در راستاي حفظ اين نژاد اصيل در سال 1362 طرح احداث مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاين به منطقه بابل كنار استان مازندران تدوين و مورد تصويب قرار گرفت. البته در اوايل دهه 1380 به دلايل متعددي كه با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و كشاورزي نيز همراه بود، مجتمع مرغ لاين بابل‌ كنار با مشكلاتي مواجه شد و در همين راستا برخي شركت‌هاي خارجي از جمله شركت راس انگليس و هوبارد فرانسه كه همواره مترصد چنين فرصتي براي ايجاد بازار جوجه اجداد در ايران بودند، اقدام به ورود جوجه‌هاي اجداد به بازار ايران كردند كه نهايتا طي كمتر از سه سال توانستند سهم جوجه اجداد نژاد ايراني (آرين) را از 85 درصد توليد گوشت مرغ كشور را به تقريبا صفر درصد در اوايل دهه 1390 برساند. مرغ ايراني اين در حالي است كه بهزاد جلاليان مدير مجتمع پرورش مرغ لاين بابل كنار معتقد است: جمعيت گله مرغ لاين حفظ شده در اين مجتمع قابليت توليد گوشت مرغ مازاد بر نياز داخلي كشور را دارد و جوجه‌هاي يكروزه نژاد آرين در 35 روز نخست رشدي خود ميزان عملكرد مشابهي نسبت به نژاد‌هاي مشابه راس انگلستان و هوبارد فرانسه دارد، اما از آنجا كه مرغداران ايراني برخلاف ديگر توليد‌كنندگان در كشور‌هاي مختلف بيش از 40 روز مرغ‌هاي پرورشي را در سالن نگه مي‌دارند، نژاد آرين پس از 35 روز بيشتر از نژاد مشابه‌ نياز به خوراك داشته و ضريب تبديلي كمتر از مشابه‌هاي انگليسي و فرانسوي دارد. مرغ ايراني وي افزود: گرچه تنها دو تا سه درصد مرغداران ايراني از نژاد آرين براي پرورش مرغ گوشتي استفاده مي‌كند اما اين مجتمع داراي جايگاه بسيار ويژه‌اي در پدافند غيرعامل كشور بوده و وجود آن به عنوان يك پايگاه بالقوه براي تامين نيازهاي مرغداري‌هاي كشور به جوجه‌هاي اجداد سبب شده تا شركت‌هاي خارجي نتوانند از اعمال فشارهاي تحريمي بر صنعت مرغ ايران استفاده كنند. البته مرغداران ايراني نيز معتقدند كه نژاد آرين در داخل كشور نمي‌تواند نيازهاي آنها را برآورده كند و كيفيت آن (ضريب تبديل) نسبت به نژادهاي مشابه راس انگلستان و هوبارد فرانسه پايين‌تر است. اما مدير مجتمع پرورش مرغ لاين بابل كنار معتقد است: اگر مرغداران ايراني به جاي توجه به خواسته كشتارگاه‌ها مبني بر سنگين‌تر شدن مرغ گوشتي آماده كشتار، به توليد استاندارد گوشت مرغ توجه كرده و به دوره پرورشي را بين 35 تا كمتر از 40 روز كنترل كنند، تفاوت فاحشي در ميزان عملكرد جوجه يك روزه نژاد آرين با نژاد مشابه خارجي آن وجود ندارد و حتي با توجه به فاصله حدود 800 توماني جوجه يك‌روزه نژاد آرين با مشابه خارجي‌اش، استفاده از جوجه آرين براي مرغداران به صرفه‌تر است. وي ادامه داد: البته علي‌رغم تلاش براي حفظ اين نژاد ارزشمند و استراتژيك در مجتمع بابل كنار، نياز به اختصاص يك بودجه اضطراري حدود پنج ميليون توماني براي نوسازي و احياء مجتمع وجود دارد كه اين مبلغ بسيار كمتر از ارز مورد نياز براي واردات جوجه‌هاي اجداد از كشور‌هايي مانند انگلستان است، چرا كه مهم‌ترين معضل مرغ لاين بابل كنار آن است كه هنوز اهميت به جايگاه راهبردي آن ‌طور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته و روند فعاليت‌هاي آن به هيچ وجه قابل مقايسه با مجتمع‌هاي هم‌تراز با ديگر كشور‌ها نيست. جلاليان پيشنهاد كرد: فروش محصولات مجتمع به ويژه جوجه اجداد آرين مي‌تواند بهترين تضمين براي ادامه حيات لاين آرين باشد، بنابراين پيشنهاد مي‌شود در اين زمينه گوشت مرغي كه هر ساله براي ذخيره‌سازي و تنظيم بازار از توليدات داخلي يا از محل واردات خريداري و تامين مي‌شود، به گوشت توليدي مرغداري‌هاي طرف قرار‌داد با مجتمع مرغ آرين اختصاص داده مي‌شود. به نظر مي‌رسد علي‌رغم پايين‌تر بودن عملكرد مرغ لاين آرين، اين نژاد ايراني به عنوان يك ذخيره استراتژيك براي كشور تلقي شده و وزارت جهاد كشاورزي بايد تدابير ويژه‌اي براي حفظ و ارتقاء اين نسل استراتژيك باشد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۴:۵۸:۴۲ توسط:الياس خياطزاده موضوع:

اثر معجزه آساي قلم گاو و گوسفند درسلامتي انسان

اثر معجزه آساي عصاره قلم گاو و گوسفند در سلامتي انسان آب قلم به طور سنتي براي سرماخوردگي، آنفلوانزا و سلامت دستگاه گوارش تجويز مي شد؛ اما اكنون بيشتر پزشكان مصرف اين عصاره را به بيماران خود توصيه مي كنند. متخصصان تغذيه انگليس مي گويند، عصاره قلم گاو، گوسفند و مرغ مملو از آمينو اسيد، كلسيم و كلاژن است كه براي سلامتي بدن، كاهش درد مفاصل، جوان سازي پوست، ناخن و مو بسيار موثر است. به نقل از پايگاه خبري هلث، سيان پورتر سخنگوي انجمن رژيم غذايي انگليس مي گويد: اين عصاره حاوي مواد مغذي، معدني و ويتامين ها است و با مصرف آن فوايدي بيش از گوشت اين حيوانات نصيب انسان مي شود. همچنين يك فنجان عصاره قلم حاوي ۸۶ كالري است و در نتيجه مي تواند يك وعده ناهار لاغر كننده نيز محسوب شود.اين عصاره همچنين مواد مغذي مورد نياز بدن را براي سوخت و ساز تامين مي كند كه بيشتر اين مواد مغذي در غذاهاي آماده وجود ندارد. آب قلم بطور سنتي براي سرماخوردگي، آنفلوانزا و سلامت دستگاه گوارش تجويز مي شد؛ اما اكنون بيشتر پزشكان مصرف اين عصاره را به بيماران خود توصيه مي كنند. ماده مغذي موجود در عصاره استخوان مي تواند كيفيت مو، پوست و ناخن را به طور چشمگيري بهبود دهدپروتيين اصلي در عصاره قلم، ژلاتين است كه مكمل هاي ژلاتين سبب بهبود درد و سفتي مفاصل در افراد مبتلا به آرتروز مي شود. همچنين اين عصاره سرشار از ماده مغذي است كه به تقويت استخوان ها، رباط ها، تاندون ها و غضروف ها كمك مي كند.اين عصاره سرشار از اسيدهاي آمينه به نام پرولين و گليسين است كه براي بافت هاي بدن نياز است. پرولين سلوليت را كاهش و پوست را نرم مي كند. ماده مغذي موجود در عصاره استخوان مي تواند كيفيت مو، پوست و ناخن را به طور چشمگيري بهبود دهد. همچنين از آن جا كه دندان غني از كلسيم است، اين عصاره دندان ها را تقويت و مانع از پوسيدگي آن ها مي شود.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۱۸:۵۰ توسط:الياس خياطزاده موضوع:

بيماري هاي جوجه هاي رنگي

بيماري‌زايي جوجه‌هاي رنگي بيماري‌زايي جوجه‌هاي رنگي «دكتر نازيلا كلامي» دامپزشك، در مطلبي در روزنامه ايران نوشت: با گرم شدن هوا بساط فروشنده‌هاي جوجه رنگي در خيابان‌هاي شهر پهن مي‌شود. آنها تعداد زيادي جوجه چند روزه را كه در شرايطي كاملاً غير بهداشتي نگهداري مي‌شوند درون جعبه‌هاي مقوايي قرار داده به فروش مي‌رسانند. مشتري جوجه‌هاي رنگي اغلب كودكان هستند بسياري از والدين نيز با اصرار آنها و براي مهار شيطنت‌ها و بهانه‌گيري كودكان مجبور به خريد اين جوجه‌ها مي‌شوند. نگهداري اين جوجه‌ها بعداز خريد مسأله‌اي است كه هيچگاه اهميتي به آن داده نمي‌شود بطوري كه كودكان اين جوجه‌ها را در آپارتمان نگهداري مي‌كنند و به اين ترتيب زمينه انتقال بيماري و انگل به اعضاي خانواده را فراهم مي‌كنند. جوجه‌هايي كه در كنار خيابان و توسط دست فروشان عرضه مي‌شوند، جوجه‌‌هاي نر مرغ‌‌هاي تخم‌گذاري هستند كه چون نگهداري آنها براي مرغدار صنعتي به صرفه نيست، توسط كارگران مرغداري يا دست فروشان به صورت غيرمجاز عرضه مي‌‌شوند. اين نوع جوجه‌ها از نوع گوشتي و يا تخم‌گذار نيستند و به همين دليل عمر زيادي ندارند و اغلب به خاطر شرايط بد نگهداري و همچنين بيماري مي‌ميرند. شرايط نگهداري و همچنين از تخم بيرون آمدن اين نوع جوجه‌ها نيز با يكديگر متفاوت است. بطور مثال جوجه‌هايي كه در مرغداري‌هاي شمال كشور به دنيا مي‌آيند واكسينه شدن شان با جوجه‌هايي كه در مرغداري‌هاي قزوين متولد مي‌شوند، متفاوت است. بسته به نوع منطقه بايد واكسن‌هاي خاصي به جوجه‌هايي كه گوشتي و يا تخم‌گذار هستند تزريق شود. رنگي هم كه به اين جوجه‌ها زده مي‌شود جزو رنگ‌هاي غيرمجاز است. معمولاً اين جوجه‌ها زنده نمي‌مانند و خيلي زود مي‌ميرند. بنابراين علاوه بر اين‌كه ممكن است اين جوجه‌ها آلودگي‌هايي را به انسان منتقل كنند، از نظر رواني هم ممكن است مرگ آنها كودكان را دچار افسردگي كند. بيماري‌هاي مشترك بين پرندگان و انسانها ممكن است از طريق جوجه‌هاي رنگي نيز به انسان منتقل شود. آنفلوانزاي نوع A يكي از اين نوع بيماري‌ها است و در صورتي كه فضاي يك مرغداري به ويروس اين بيماري آلوده باشد جوجه‌هايي كه در آنجا متولد مي‌شوند نيز ناقل اين بيماري خواهند بود. همچنين بيماري «سالمونلوز» از جمله بيماريهاي عفوني است كه از جوجه به انسان منتقل مي‌شود. اين بيماري، مشترك ميان انسان و پرنده است و باكتري آن در دستگاه گوارش، پوست و موي بسياري از حيوانات وجود دارد. كودكان به دليل علاقه زياد به جوجه‌ها گاهي در كنار آنها غذا مي‌خورند. آنها را مي‌بوسند و پس از آن بدون شستن دست غذا مي‌خورند. اين در حالي است كه در اثر آلوده شدن غذا يا لباس كودكان به اين باكتري احتمال انتقال اين بيماري به كودك وجود دارد و باعث بيمار شدن آنها مي‌شود. براي دور نگه داشتن كودكان از اين بيماري بايد از نگهداري اين جوجه‌ها در آپارتمان خودداري كرد و در صورت فراهم كردن محيط مناسب براي نگهداري از جوجه بايد تحت نظر يك دامپزشك واكسن‌هاي مورد نياز و همچنين داروهاي ضد انگل استفاده شود.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۱۵:۳۹ توسط:الياس خياطزاده موضوع: